Kontrola wersji z Git cz. 2 – instalacja, konfiguracja i pierwszy commit

W tym wpisie zainstalujemy a następnie skonfigurujemy Git do poprawnej pracy. Utworzymy także pierwsze repozytorium i dokonamy pierwszego zatwierdzenia zmian.

Instalacja

 Windows

Pobieramy instalator z tej strony. W czasie instalacji, przy kroku „Adjusting you PATH environment„, wybieramy opcję „Use Git from the Windows Prompt„. Pozwoli ona używać komend Git’a z normalnego wiersza poleceń (np. cmd.exe). Po instalacji dostępna będzie także powłoka Git’a: Git Bash.

git-windows

W pozostałych krokach zostawiamy domyślne opcje.

Linux

W przypadku Linuxowych systemów najlepiej będzie skorzystać z domyślnego dla danej dystrybucji programu do zarządzania pakietami. Dla Ubuntu będzie to przykładowo apt-get:

apt-get install git

 Mac

Dla komputerów typu Mac możemy skorzystać z graficznego instalatora dostępnego tutaj. Inny sposób to instalacja Homebrew (o ile go już nie masz). W tym celu wpisz w terminalu:

ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.github.com/Homebrew/homebrew/go/install)"

Teraz możesz łatwo doinstalowywać dodatkowe pakiety. W celu instalacji Git’a wystarczy wpisać:

brew install git

 

 

Po udanej instalacji, w celu sprawdzenia czy wszystko działa prawidłowo, możemy wpisać w konsoli/wierszu poleceń następujące polecenie:

git --version

Jeżeli wyświetli się nam odpowiedź w stylu:

git version 1.9.4.msysgit.0

to wszystko przebiegło prawidłowo i możemy przejść do następnego kroku.

 

Konfiguracja

Zaraz po instalacji musimy skonfigurować Git’a aby wszystkie dokonane zmiany były oznaczane naszym imieniem i nazwiskiem (bądź nikiem – jak kto woli) oraz adresem e-mail. W tym celu musimy odpalić dwa polecenia:

git config --global user.name "Imię Nazwisko / Nick"
git config --global user.email mojmail@gmail.com

Jak łatwo się domyślić pierwszą linią ustawiamy naszą tożsamość a drugą adres e-mail. Dla pewności można wyświetlić zapisane opcje poleceniem:

git config --list

Czasem może się zdarzyć sytuacja w której pewne zmienne konfiguracyjne będą się powtarzać. Jest to spowodowane faktem że Git odczytuje je najpierw z ścieżek systemowych a następnie z lokalnego repozytorium (jeżeli istnieje). Proponuję wywołać polecenie „git config –list” najpierw w pustym katalogu a następnie w istniejącym repozytorium. Zachęcam do eksperymentowania. W celu wyświetlenia rzeczywistej wartości zmiennej (w przypadku gdy wyświetli nam się więcej niż raz) możemy użyć polecenia „git config nazwa_zmiennej”:

git config user.name

 

Pierwsze repozytorium

W celu rozpoczęcia śledzenia zmian musimy utworzyć nowe repozytorium lub sklonować istniejące. Na razie zajmiemy się tą pierwszą opcją. Aby utworzyć nowe repozytorium w wybranym folderze musimy uruchomić polecenie:

git init

Zostaniemy poinformowani o pomyślnym utworzeniu nowego repozytorium. W celu sprawdzenia aktualnego stanu naszego repozytorium używamy polecenia „git status„. Będzie to jedno z częściej używanych poleceń, więc szybko wejdzie ci w nawyk. Wywołajmy teraz polecenie „git status” na nowo utworzonym repozytorium:

git status
On branch master

Initial commit

nothing to commit (create/copy files and use "git add" to track)

Jak widać świeżo utworzone repozytorium jest puste. Zauważmy że Git od razu proponuje nam dodanie nowych plików 🙂 Dodajmy teraz dowolny plik i ponownie odpalmy polecenie „git status„:

git status
On branch master

Initial commit

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)

	README.md

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

W wyniku wywołania polecenia zostajemy poinformowanie że istnieje nowy plik „README.md”, który nie jest śledzony (jego zmiany nie będą wersjonowane). Aby dodać nasz plik do kontroli wersji skorzystamy z polecenia „git add„, a następnie ponownie sprawdzimy stan przy pomocy „git status„:

git add README.md
git status

Tym razem otrzymamy:

On branch master

Initial commit

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)

	new file:   README.md

Git informuje nas że plik „README.md” jest przygotowany do wykonania operacji zatwierdzenia zmian (commit). Oznacza to że w chwili obecnej znajduje się on w poczekalni i przy najbliższym zatwierdzeniu zostanie dodany do kontroli wersji. Samą poczekalnią zajmiemy się w osobnym wpisie. Na chwilę obecną wystarczy wiedzieć o tym, że plik w poczekalni również jest śledzony (lokalnie) ale nie został jeszcze zatwierdzony.

 

Zatwierdzanie zmian

W chwili gdy w poczekalni znajdują się już pliki możemy przejść do zatwierdzenia zmian. Najprościej wykonujemy je przy pomocy polecenia „git commit” z parametrem -m, który pozwala od razu podać krótki komentarza:

git commit -m "Dodanie pliku pomocy"

W odpowiedzi otrzymamy:

[master (root-commit) 6020d2e] Dodanie pliku pomocy
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 README.md

W ten sposób nasze zmiany zostały zatwierdzone a plik dodany do kontroli wersji. Pamiętajmy że zmiany zostały na razie zapisane tylko na lokalnej maszynie w lokalnym repozytorium. Wypychaniem zmian na serwer zajmiemy się w osobnym wpisie.

 

Zatwierdzanie bez poczekalni

Istnieje sposób zatwierdzania zmian bez dodawania plików za każdym razem do poczekalni. Wystarczy wywołać polecenie „git commit” z parametrem -a. Niestety w ten sposób możemy zatwierdzić zmiany tylko w plikach już śledzonych. Natomiast pliki nowo dodane, które jeszcze nie znajdują się pod kontrolą wersji, musimy dodać przez polecenie „git add„.

git commit -a -m "Opis zmian"

W celu dodaniach wszystkich nowych plików (oraz tych zmodyfikowanych) możemy skorzystać jeszcze z polecenia „git add” dodając znak „.” na końcu. W ten sposób dodamy wszystkie nowe pliki (oraz te zmodyfikowane) do poczekalni:

git add .

Po takim poleceniu pozostaje nam już tylko zatwierdzenie zmian z stosownym komentarzem.

 

Na chwilę obecną to wszystko. Chciałem skupić się w tym wpisie na samej instalacji i konfiguracji, ale w trakcie pisania stwierdziłem, że pokaże jeszcze na szybko jak wykonać pierwszego commit’a. W następnym wpisie skupię się szczegółowo na całym cyklu życia plików poddawanych kontroli wersji.

Na koniec przyszła mi do głowy jeszcze jedna myśl: czy dodatkowo chciałbyś mieć możliwość obejrzenia powyższego wpisu w formie screencastu ? Jeżeli tak, to daj mi znać w komentarzu. Inne uwagi/komentarze również są mile widziane.Więcej w GIT
Kontrola wersji z Git cz. 1 – wstęp

Jeżeli zdarzyło ci się utworzyć kiedyś plik index1.html, tylko dlatego, żeby nie nadpisać index.html, to ten wpis jest dla Ciebie....

Zamknij