Migrowanie bazy danych – Laravel Migrations

Migracje bazy danych Czym są migracje bazy danych ? Krótki przewodnik po tym jak skutecznie z nich korzystać.

W poprzednim wpisie (Tworzenie i modyfikacja …) przedstawiłem Wam jak zarządzać strukturą bazy danych z poziomu kodu PHP. Dzisiaj przedstawię praktyczny sposób wykorzystania tego tematu, na bazie frameworka Laravel. Najpierw musimy odpowiedzieć sobie na następujące pytanie:

Czym są migracje ?

Migracja to nazwa procesu który pozwala na bezkonfliktowe tworzenie i modyfikacje struktury bazy danych. Cały funkcjonalność polega na odpowiednim (krokowym) zapisie poszczególnych zmian. Może nie brzmi to zbyt jasno, dlatego najlepiej będzie przedstawić to na konkretnym przykładzie.

Tworzenie nowej migracji

Proces tworzenie migracji został zautomatyzowany i należy używać do tego narzędzia dostarczonego wraz z Laravel’em o nazwie artisan. Wywołujemy go normalnie, z linii poleceń, będąc w katalogu głównym naszego projektu. Testowałem zarówno pod Windows’em oraz Linux’em i nie było problemów. Do utworzenie nowej migracja wykorzystujemy polecenie migrate:make po którym podajemy nazwę nowej migracji. Powinna ona krótko opisać czego będzie dotyczyła.

php artisan migrate:make create_products_table

W konsoli otrzymamy:

Created Migration: 2014_09_24_082403_create_products_table
Generating optimized class loader
Compiling common classes
Compiling views

W ten sposób w katalogu app/database/migrations utworzona została nowa klasa:

use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Database\Migrations\Migration;

class CreateProductsTable extends Migration {

  /**
   * Run the migrations.
   *
   * @return void
   */
  public function up() {
    //
  }

  /**
   * Reverse the migrations.
   *
   * @return void
   */
  public function down() {
    //
  }

}

W dalszym kroku należy uzupełnić dwie metody nowo wygenerowanej klasy. Pierwsza z nich to up() – jest wywoływana w momencie zastosowania naszej migracji. Druga to down() – przeciwność metody up(), jest wywoływana gdy nasza migracja jest wycofywana (rolling back). Należy zrozumieć to dość prosto: to co robimy w metodzie up() musi zostać zniwelowane w metodzie down().

Jeżeli na przykład, w tej pierwszej tworzymy nową tabelę, to odpowiednio w metodzie down() powinniśmy tą tabele zniszczyć. Innym przykładem może być dodawanie kolumny. W metodzie up() dodajemy nową kolumnę, a w metodzie down() usuwamy ją. Generalnie rzecz ujmując po wywołaniu metody down() stan bazy danych powinien wyglądać jak z przed migracji.

Dla przykładu utwórzmy nową tabelę, z paroma kolumnami:

public function up() {
  Schema::create('products', function ($table) {
    $table->increments('id');
    $table->string('name');
    $table->text('description')->nullable();
    $table->decimal('price', 8, 2);
    $table->timestamps();
    $table->softDeletes();
  });
}

Powyższy kod utworzy tabelę products wraz z kilkoma kolumnami. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej jak tworzyć tabele i kolumny w ten sposób to zapraszam do poprzedniego wpisu.

Teraz aby nasza migracja była kompletna musimy uzupełnić metodę down():

public function down() {
  Schema::dropIfExists('products');
}

Tutaj krótko: usuwamy tabele products (o ile istnieje). W ten sposób nasza migracja jest kompletna. Resztę dalszych czynności wykonujemy w linii poleceń.

 

Uruchamianie migracji

Laravel sam pilnuje aktualny status naszej bazy. Przechowuje on (w osobnej tabeli) informację, które migracje zostały już zastosowane, a które jeszcze nie. Aby uruchomić i zastosować zalegające migracje (czyli naszą nowo utworzoną również) należy skorzystać z polecenia migrate

php artisan migrate

Za pierwszym razem framework utworzy sobie tabelę pomocniczą migrations:

Migration table created successfully.
Migrated: 2014_09_24_082403_create_products_table

Tabela products została utworzona, wszystko przebiegło prawidłowo:

Migracje bazy danych

 

Cofanie migracji

W przypadku gdy chcemy wycofać ostatnio zastosowaną migrację, wystarczy użyć polecenia migrate:rollback:

php artisan migrate:rollback

Wykonany zostanie kod z metody down() i tabela products zostanie usunięta. Jeżeli chcemy cofnąć wszystkie migracje (wyzerować bazę danych) używamy:

php artisan migrate:reset

Przydatną również rzeczą jest możliwość wycofania wszystkich migracji i zastosowania ich na nowo:

php artisan migrate:refresh

W ten sposób możemy odtworzyć naszą bazę danych od nowa.

 

Przydatne techniki

Tworząc nową migrację możemy skorzystać z parametrów –table= oraz –create= które częściowo uzupełnią kod o użyteczne fragmenty. Pierwsza opcja wygeneruje kod potrzebny do modyfikacji istniejącej już tabeli:

php artisan migrate:make add_category_to_products --table=products

Wynikiem tego będzie nowa klasa:

use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Database\Migrations\Migration;

class AddCategoryToProducts extends Migration {

  /**
   * Run the migrations.
   *
   * @return void
   */
  public function up() {
    Schema::table('products', function (Blueprint $table) {
      //
    });
  }

  /**
   * Reverse the migrations.
   *
   * @return void
   */
  public function down() {
    Schema::table('products', function (Blueprint $table) {
      //
    });
  }

}

Moglibyśmy wypełnić ją w następujący sposób:

public function up() {
  Schema::table('products', function (Blueprint $table) {
    $table->integer('category_id');
  });
}

public function down() {
  Schema::table('products', function (Blueprint $table) {
    $table->dropColumn('category_id');
  });
}

Drugi parametr –create= pozwala wygenerować klasę, która utworzy nową tabele o podanej nazwie:

php artisan migrate:make create_orders_table --create=orders

W ten sposób otrzymamy kod potrzebny do stworzenia tabeli, parę podstawowych kolumn, oraz instrukcję usuwania tabeli w metodzie down():

use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Database\Migrations\Migration;

class CreateOrdersTable extends Migration {

  /**
   * Run the migrations.
   *
   * @return void
   */
  public function up() {
    Schema::create('orders', function (Blueprint $table) {
      $table->increments('id');
      $table->timestamps();
    });
  }

  /**
   * Reverse the migrations.
   *
   * @return void
   */
  public function down() {
    Schema::drop('orders');
  }

}

 

Przedstawiony w ten sposób mechanizm pozwala na utrzymanie znakomitego porządku nad modyfikacjami bazy danych. Ten warunek zostaje również spełniany przy pracy zespołowej. Jeden uczestnik zespołu może utworzyć nowe migracje bez naszej wiedzy. My zaciągamy zmiany i uruchamiany polecenie migrate, co zastosuje wszystkie wprowadzone przez naszego kolegę modyfikacje.

Osobiście nie wyobrażam już sobie projektu bez wykorzystania migracji. Dodatkowym plusem jest również przejrzystość kodu oraz brak potrzeby przenoszenia aktualnego zrzutu bazy danych. Do kompletu brakuje name jeszcze wypełnianie tak utworzonej bazy, testowymi danymi. Tym tematem zajmę się w kolejnym wpisie. Tymczasem dzięki za przeczytanie. Jeżeli masz jakieś uwagi, pytania lub inne kwestie to proszę skomentuje ten wpis. Jeżeli uważasz że wpis ten stał się dla Ciebie pomocny to również daj mi znać.

Zdjęcie z wpisu: Flickr na licencji Creative Commons