PHP 7 – nadchodzą nowości !

PHP 7

Wszystko wskazuje na to, że nową wersją PHP z numerem 7 powitamy już w tym roku (właśnie wyszła wersja ALPHA 1). W zawiązku z tym postanowiłem przyjrzeć się nowościom, przeprowadzić testy wydajności i podzielić się z Wami zdobytą wiedzą. Wpis jest dość obszerny więc zapraszam do czytania z kawą lub innym dowolnym napojem.

Co się stało z PHP 6 ?

Zapewne wiele z Was zadaje sobie pytanie: dlaczego PHP 7 a nie PHP 6 skoro obecna wersja to PHP 5 ?

Okazuje się, że wersja 6 została utworzona już w 2009 roku (źródło), a prace nad nią rozpoczęto dużo wcześniej (2005). Niestety po pewnym czasie prace nad nową wersją ustały. Podstawowym problemem okazało się być przepisanie silnika z uwzględnieniem UNICODE. Niestety twórcy nie doszli do porozumienia i ostatecznie projekt ugrzązł w miejscu na parę dobrych lat. Gdy aktywność nad projektem została wznowiona, nazwa nowej wersji została poddana głosowaniu. Argumentów za było więcej niż przeciw. W rezultacie (58 głosów za, 24 przeciw) wygrała wersja oznakowana jako PHP 7.

W międzyczasie powstała jeszcze wersja PHNG (next generation), która refaktoryzowała sam silnik Zend Engine.  Została ona oficjancie złączona z gałęzią master i na jej podstawie zbudowano PHP 7 (źródło).

To tyle tytułem wstępu, zobaczmy teraz, czego możemy oczekiwać po nowej wersji PHP. Dodatkowo, przy każdym punkcie, starałem się dodać link do RFC, gdzie możecie przeczytać więcej szczegółowo oraz zobaczyć przebieg głosowania (bardzo polecam, można dowiedzieć się wielu ciekawostek).

 

Wydajność – performance !

Jedną z ważniejszych zmian jest ogromne przyspieszenie. Nowa wersja PHP jest ponad dwukrotnie szybsza od swojego poprzednika oraz zużywa znacząco mniej pamięci. Hostingowcy na pewno się ucieszą, bo ich maszyny udźwigną teraz znacznie większy ruch, bez żadnych dodatkowych kosztów.

Z racji, że wydajność to dość ciekawy temat, postanowiłem przeprowadzić kilka testów osobiście. Skompilowałem najnowszą dostępną wersją (7.0.0 ALPHA 1) i przeprowadziłem kilka eksperymentów. Dodatkowo, w testach uwzględniłem dedykowane rozwiązanie od Facebooka: HHVM – HipHop Virtual Machnie. Stanowi ona teraz główną i bezpośrednią konkurencję dla PHP 7.

Do testów wybrałem dwa wiodące frameworki o różnych (skrajnych) przeznaczeniach: Symfony 2.7 oraz Laravel 5.1 😀

PHP 7 framework performance test

Hello world – czyli jedna akcja, jeden kontroler i jeden widok. Odpalenie bez żadnych dodatkowych optymalizacji.

Kolejny test sprawdza operacje na bazie danych – jeden insert z użyciem standardowego narzędzia do obsługi bazy danych dostarczonego z testowanym frameworkiem. Dla Symfony jest to Doctrine (implementacja Object Relational Mapper), w przypadku Laravel mamy Eloqent (implementacja Active Record):

PHP 7 performance test

 

Na koniec postanowiłem przetestować jeszcze dwa proste benchmarki od Zenda: bench.php oraz micro_bench.php . Wynik może być zaskakujący, ale okazuje się, że HHVM posiada wbudowany kompilator JIT, który dobrze radzi sobie z powtarzalnymi fragmentami kodu (pętle).

PHP 7 HHVM 3.7 PHP 5.6

Pod tym linkiem znajdziecie więc testów wydajności PHP 7.

 

Scalar Type Hints & Return Types (RFC)

Dość kontrowersyjna i długo wyczekiwana zmiana czyli wskazywanie typów skalarnych oraz zwracanych wartości przez funkcję/metodę. W wersji 7 możemy wskazywać jakiego typu argumenty przyjmuje dana funkcja (string, int, float itp.) oraz jakiego typu jest zwracany wynik. Niespełnienie tych warunków spowoduję wystąpienie błędu (Catchable fatal error).

Dodatkowo możliwe będzie wykorzystania znacznika declare(strict_types=1); na początku pliku, który uruchomi bardziej restrykcyjny tryb sprawdzania argumentów i zwracanych typów. Włącznie opcji strict spowoduje błędy jeżeli będziemy próbowali przekazać int w miejsce float lub odwrotnie. Bez tej opcji możliwe jest przekazanie int(1) do funkcji która wymaga float(1). W takim przypadku nastąpi prosta konwersja typów (czasem stratna, np. float -> int).

Poniżej wersja z strict mode:

 

 

Combined Comparison Operator (RFC)

Inna nazwa to spaceship operator (T_SPACESHIP). Nowy operator porównania, który wygląda następująco: <=>.

Jak on działa ? Bardzo prosto: zwraca 1 gdy lewa strona jest większa od prawej, 0 gdy są takie same, oraz -1 gdy prawa strona jest większa niż lewa.  Inny słowy, ten sam efekty uzyskamy wpisując: ($a < $b) ? –1 : (($a > $b) ? 1 : 0). Nowy operator zadziała na wszystkich typach (string, int, array itp).

Przykład zastosowania: funkcja sortująca (np. callback do uasrot)

Uniform Variable Syntax (RFC)

Ujednolicona została składnia zmiennych (oraz ich wywoływania). Od teraz będzie można wywoływać funkcję przypisane do atrybutów klasy (przykład poniżej), oraz łączyć kolejne wywołania zmiennych/metod statycznych:

Uwaga, wprowadzona została jeszcze jedna zmiana, która może spowodować znaczne różnice w interpretacji. W wersji PHP 7 wywołanie $a->$property[’key’] odwoła się do atrybutu klasy (zapisanym w zmiennej $property) z podanym kluczem. W wersji wcześniejszej, ten sam kod odwoływał się do atrybutu klasy, którego nazwa była dostępna pod kluczem ’key’ w tablicy $property. Najlepiej będzie zobrazować to przykładem:

Group Use Declarations (RFC)

Jeżeli ktoś korzysta z dobrego, IDE które automatycznie importuje klasy do pliku (use), to ten punkt nie będzie go raczej dotyczył. Dla wszystkich innych w PHP 7 istniała będzie nowa możliwość import klas: import grupowy. Pozwoli to na zachowanie lepszej czytelności, oraz ułatwi wpisywanie. Poniżej konkretny przykład nowej i starej składni use:

 

Null Coalesce Operator (RFC)

Nowy operator: ??. Użycie go spowoduje: zwrócenie wartości po jego lewej stronie, jeżeli jest inna niż null, natomiast w inny przypadku zwrócona zostanie wartość po prawej stronie operatora. Dodatkowo użycie tego operatora na nieistniejącej zmiennej (po lewej stronie) nie spowoduje powstania błędu (a raczej notice: non-existent variable) w przeciwieństwie do operatora ?:.

Zanim przedstawię przykład warto jeszcze wspomnieć, że podany operator można wykorzystać w ciągu- kolejno po sobie.


Zmiany niekompatybilne wstecz

Niestety nie udało się uniknąć kilku zmian, które spowodują niekompatybilność kodu wstecz.  Główną zmianą opisaną wyżej jest Uniform Variable Syntax. Dodatkowo:

    • usunięto obsługę tagów ASP (<%, <%=, <script language=”php”>)
    • usunięto wszystkie funkcje oznaczone jako depracated (po więcej danych odsyłam do RFC)
    • usunięto składnie POSIX
    • usunięto rozszerzenie ext/mysql
    • usunięto możliwość definiowania więcej niż jednego warunku default w switch 

 

 

Engine Exceptions (RFC)

Punkt ten nie do końca można uznać za skończony bo trwają jeszcze prace nad doprecyzowanie nowych typów wyjątków, ale już teraz można spodziewać się kilku zmian.

Genezą powstania Engine Exceptions jest bardzo utrudniona obsługa błędów typu fatal error oraz catchable fatal error.

Nowy rodzaj wyjątków będzie dziedziczyły po klasie \EngineException. W ten sposób wszystkie dotychczasowe bloki try/catch będą mogły działać dalej bez problemów i nie będą wyłapywały nowych wyjątków.

Dodatkowo, jeżeli ktoś będzie chciał obsłużyć wszystkie wyjątki (nawet te nowe), może posłużyć się klasą \BaseException. Niestety tego nie wiemy jeszcze na 100% bo prace nadal trwają (ostatnie zmiany).

Dodatkowe błędy w funkcji eval będą wyrzucały \ParseException oraz \TypeException. Poniżej zamieszczam przykład:

 

The end …

Na zakończenie wpisu zachęcam do zabawy z nową wersją, samodzielnej kompilacji i eksperymentów (przykład od którego można zacząć). Można w ten sposób dowiedzieć się wiele ciekawych rzeczy o samym silniku PHP, jego możliwościach oraz sposobie działania.

Wpis był dość długi, więc jeżeli udało Wam się dobrnąć do końca to dziękuję za uwagę. Przypominam o komentarzach, które pozostają do waszej dyspozycji. Dajcie znać czy podobają Wam się nowości w PHP 7 oraz czy chcielibyście zapoznać jeszcze z parom innymi zmianami ?

Tymczasem niech kod będzie z Wami 🙂

Grafik autorstwa Vincent PontierWięcej w PHP
TDD w PHP: testowanie bazy danych

W środowisku programistów panuje przekonanie, że testy jednostkowe nie powinny nigdy wysyłać zapytań do bazy danych. Jeżeli nie potrafisz przetestować...

Zamknij