Sass dla bystrzaków

Na samym początku ostrzegam wszystkich: SASS uzależnia. Jak spróbujesz to nie będzie odwrotu, dlatego zastanów się czy na pewno chcesz przeorganizować własny sposób pisania arkuszy CSS ?

Co to jest SASS ?

SASS (Syntactically Awesome Stylesheets) to rozszerzenie języka CSS które wnosi go na całkowicie nowy poziom. Sam SASS występuje w dwóch wersjach składniowych: starszej (podobnej do Haml) oraz nowszej SCSS (czyli Sassy CSS) którą się zajmiemy. Nowsza składnia bardzo przypomina standardowe arkusze CSS ale pozwala jednocześnie korzystać z dobrodziejstwa SASS’a. Każdy arkusz CSS będzie poprawnym arkuszem SCSS ale odwrotnie już nie. Aby móc wykorzystać wszystkie możliwości, które zostaną opisane poniżej, potrzebujemy kompilatora SASS który przetworzy nasz plik .scss w plik .css. Można to zrobić na parę sposób które opiszę pod koniec. Tymczasem przedstawię 6 głównych zalet/możliwości tego skryptowego języka, które na pewno będzie można wykorzystać od zaraz.

 

Zmienne

Tak :), w końcu można używać zmiennych w CSS. Pole możliwości jest olbrzymie. Od zapisywania kolorów, przez rozmiary czcionek, wybrane stałe szerokości, punkty złamań w RWD czy cokolwiek innego. Zmienną może być każda wartość atrybutu jaka dostępna jest w standardowej składni CSS. Od tego momentu, zmiana podstawowego koloru (którego używasz w kilkunastu miejscach) dla całej strony będzie pestką. Zmienną należy poprzedzić znakiem $ aby stała się zmienną. Poniższy przykład wszystko rozjaśni:

$color-orange: #F66013;
$default-font: 14px;

.content {
 color: $color-orange;
 font-size: $default-font;
}

Po przetworzeniu otrzymamy:

.content {
 color: #f66013;
 font-size: 14px;
}

 

Zagnieżdżanie

Mój faworyt, coś czego w CSS brakowało od zawsze. Dzięki tej funkcji możemy tworzyć strukturę naszego CSS’a zgodną z strukturą HTML’a. SASS pozwala na zagnieżdżanie kolejnych tagów/selektorów w sobie, i to bez limitu :). Możliwe jest również zagnieżdżanie media query, dzięki czemu decydujemy w jednym miejscu jak dany element ma się zachowywać. Nigdy nie będziesz musiał pisać ponownie tego samego selektora. Poniżej przykład:

.article {
	width: 90%;
	margin: 0 auto;
	h2 {
		margin: 0;
		color:#002C71;
	}
	.thumb {
		img {
			width: 100%;
		}
	}
}

Na wyjściu otrzymamy:

.article {
 width: 90%;
 margin: 0 auto;
}
.article h2 {
  margin: 0;
  color: #002C71;
}
.article .thumb img {
  width: 100%;
}

Jak widać możemy idealne odwzorować strukturę drzewa HTML. W takim podejściu możemy skupić się na danym elemencie, a nie na ścieżce do niego prowadzącej.

 

Importowanie

Ktoś może stwierdzić, że owszem, w zwykłym CSS też mamy import, ale ten działa inaczej. Zawartość importowanego pliku jest przetwarzana („kompilowana”) a następnie wrzucana bezpośrednio do pliku który go importuje. Oznacza to że w wyniku wykonania importu zwróci on zawsze jeden plik. Dzięki temu możemy podzielić nasze style na mniejsze części i lepiej skupić się na nich lub podzielić pracę na parę osób. Pozwala to również zaoszczędzić kolejnych zapytań HTTP które miałyby miejsce w przypadku „standardowego” importu. Przykład:

/* plik normalize.scss */
html {
 font-family: sans-serif; /* 1 */
 -ms-text-size-adjust: 100%; /* 2 */
 -webkit-text-size-adjust: 100%; /* 2 */
}
/* plik colors.scss */
$color-orange: #F66013;
$color-blue: #002C71;
$color-grey: #C4C4C4;
/* plik style.scss */
@import 'normalize';
@import 'colors';

body {
	color:$color-orange;
}

Po przetworzeniu otrzymamy jeden plik z zawartością:

html {
 font-family: sans-serif;
 /* 1 */
 -ms-text-size-adjust: 100%;
 /* 2 */
 -webkit-text-size-adjust: 100%;
 /* 2 */ }

body {
 color: #f66013; }

 

Wstawki (ang. mixins)

Może tłumaczenie nie do końca jest trafne ale jakoś po polsku trzeba się porozumiewać :). Mixinem nazywamy grupę deklaracji CSS, którą możemy dowolnie wstawić w wybrane miejsce. Dzięki temu możemy tworzyć nasz plik CSS który będzie zgodny z regułą DRY (Don’t Repeat Yourself). Mało tego, taką wstawkę możemy zaopatrzyć w parametr, dzięki czemu zyskamy pewną elastyczność. Definicję wstawki rozpoczynamy od wyrażenia @mixin po nim następuje nazwa i/lub lista parametrów. Jak zawsze odpowiedni przykład wszystko wytłumaczy (przykład bardzo klasyczny):

@mixin border-radius($radius) {
 -webkit-border-radius: $radius;
 -moz-border-radius: $radius;
 -ms-border-radius: $radius;
 border-radius: $radius;
}

.box { @include border-radius(10px); }

Wynikiem będzie:

.box {
	-webkit-border-radius: 10px;
	-moz-border-radius: 10px;
	-ms-border-radius: 10px;
	border-radius: 10px;
}

Jak widać na przykładzie, oczywistym zastosowaniem jest wykonanie mixin’ów dla stylów wygenerowanych z tzw. vendor prefix. Niektórzy postanowili pójść nawet dalej i stworzyli całe gotowe biblioteki mixin’ów. Wybrane z nich przedstawię w tym artykule. Automatycznie nasuwa się również myśl, że warto wszystkie mixiny trzymać w oddzielnym pliku i tylko je importować używając @import.

Dziedziczenie

Kolejna bardzo mocna cecha. Dzięki dziedziczeniu możemy przekazywać część zastosowanych deklaracji z jednego obiektu na drugi. To z kolei ponownie pozwala nam na podążanie za regułą DRY. Aby dany element odziedziczył cechy swego przodka należy wstawić wyrażenie @extend a następnie selektor z którego mamy dziedziczyć. W przykładzie wykorzystamy klasę alert (która może formatować jakiś komunikat) i dodamy kolejne jej odmiany:

.alert {
	border: 1px solid #ccc;
	padding: 10px;
	color: #FFF;
}

.success {
	@extend .alert;
	background: green;
}

.error {
	@extend .alert;
	background: red;
}

.warning {
	@extend .alert;
	background: yellow;
}

Wynikiem przetworzenia takiego pliku .scss będzie:

.alert, .success, .error, .warning {
border: 1px solid #ccc;
padding: 10px;
color: #FFF; }

.success {
background: green; }

.error {
background: red; }

.warning {
background: yellow; }

Matematyka

Z doświadczenia wiem, że możliwość obliczania czegoś w locie jest bardzo przydatna. Mało tego, możliwość obliczania czegoś w locie wraz ze zmiennymi jest jeszcze bardziej przydatna. Do naszej dyspozycji SASS udostępnia operatory typu: +, -, *, /, oraz %. Możliwa jest także konwersja wartości (np z pikseli na procenty).

.container { width: 100%; }

.content {
	float: left;
	width: 600px / 960px * 100%;
}

.sidebar {
	float: right;
	width: 300px / 960px * 100%;
}

Po kompilacji uzyskamy:

.container {
	width: 100%; }

.content {
	float: left;
	width: 62.5%; }

.sidebar {
	float: right;
	width: 31.25%; }

Po więcej ciekawszych funkcji odsyłam do oficjalnej dokumentacji.

Instalacja

Mam nadzieję że przedstawione wyżej cechy zachęciły już Was do instalacji SASS’a. Jeżeli tak, to do dyspozycji mamy tutaj kilka wariantów:

 • Instalacja specjalnego oprogramowania które śledzi i przetwarza pliki na bieżąco. Jest to najprostsze rozwiązanie. Niestety na serwerze docelowym nie zawsze będzie możliwość instalacji osobnej aplikacji. W takim przypadku zawsze pozostaje możliwość kompilacji lokalnie i wrzucanie przetworzonego pliku na zdalny serwer/maszynę. Na tej stronie znajduje się lista aplikacji (darmowych lub płatnych) pod różne systemy. Po instalacji i uruchomieniu sprawa zwykle wygląda bardzo podobnie: wskazujemy katalog który ma być „obserwowany”, jeżeli nastąpią w nim zmiany plików .scss (ale nie tylko), to aplikacja automatycznie wygeneruje odpowiednie pliki .css.koala
 • Trudniejszą opcją jest instalacja SASS’a ręcznie. Na chwilę obecną instalacja możliwa jest to pod systemami: Linux, Windows oraz Mac. Na każdym systemie wygląda to bardzo podobnie. Najpierw instalujemy Ruby, a następnie za pomocą Gem’a instalujemy SASS’a, poleceniem (zakładając że mamy ruby w konsoli):
  gem install sass
  

  Instalator Ruby dla Windows znajdziesz tutaj. W czasie instalacji zaznaczamy opcję „Add Ruby executables to your PATH”. Po instalacji odpalamy wiersz poleceń (cmd.exe) i wpisujemy powyższą linijkę.

  Dla systemów Linux polecam skorzystanie z odpowiedniego dla dystrybucji managera (np. apt-get dla Ubuntu).

  W Mac’ach Ruby jest preinstalowane.

 • Trzecim wariantem jest skorzystanie z rozwiązania napisanego dla wybranego języka programowania. Na Github’ie roi się od implementacji SASS’a pod praktycznie wszystkie popularne języki. Osobiście dla PHP korzystałem z https://github.com/leafo/scssphp/. Proponuje poszukać, a na pewno znajdzie się coś odpowiedniego.

 

Korzystamy z linii komend

Dla tych którzy zdecydowali się zainstalować „gołego” SASS’a przedstawiam kilka przydatnych komend które można wywoływać bezpośrednio w konsoli (wszystkie systemy):

sass style.scss style.css

Przetworzy jednorazowo plik style.scss, a wynik zapisze do pliku style.css. Czasem przydaje się przy jednorazowej podmianie, czy poprawce jakiegoś błędu na maszynie zdalnej (o ile jest tam zainstalowany SASS).

sass –watch style.scss:style.css

Bardziej praktyczna opcja: SASS będzie teraz na bieżąco obserwował plik style.scss i jeżeli tylko pojawi się jakakolwiek zmiana, to całość zostanie przetworzona i zapisana do pliku style.css. Należy pamiętać, że po zakończeniu edycji proces trzeba zakończyć (np. CTRL + C). Poniżej przykład działania polecenia pod Windowsem:
sass

sass –watch app/sass:public/stylesheets

Podobna sprawa jak powyżej, z tym, że teraz, SASS będzie obserwował nie pojedynczy plik, a cały katalog.

sass –help

Spis wszystkich dostępnych komend i ich parametrów znajdziesz w oficjalnej dokumentacji. Polecam dla bardziej dociekliwych użytkowników.

Style kompilowania

Bardzo przydatna informacja. Kompilator SASS posiada opcję o nazwie

"--style"

po której podajemy nazwę stylu zwracanego formatu. Poniżej zamieszczam wszystkie cztery możliwości wraz z efektem. Na samym początku mamy oryginalny plik .scss:

.alert, .success, .error, .warning {
	border: 1px solid #ccc;
	padding: 10px;
	color: #FFF;
}

.success {
	background: green;
}

.error {
	background: red;
}

.warning {
	background: yellow;
}

Nested (domyślny) sass style.scss style.css –style nested:

.alert, .success, .error, .warning {
 border: 1px solid #ccc;
 padding: 10px;
 color: #FFF; }

.success {
 background: green; }

.error {
 background: red; }

.warning {
 background: yellow; }

Expanded sass style.scss style.css –style expanded

.alert, .success, .error, .warning {
 border: 1px solid #ccc;
 padding: 10px;
 color: #FFF;
}

.success {
 background: green;
}

.error {
 background: red;
}

.warning {
 background: yellow;
}

Compact sass style.scss style.css –style compact

.alert, .success, .error, .warning { border: 1px solid #ccc; padding: 10px; color: #FFF; }

.success { background: green; }

.error { background: red; }

.warning { background: yellow; }

Compressed sass style.scss style.css –style compressed

.alert,.success,.error,.warning{border:1px solid #ccc;padding:10px;color:#FFF}.success{background:green}.error{background:red}.warning{background:yellow}

Jak widać, te bardziej „rozłożyste”, będzie można wykorzystać w procesie kodowania, natomiast na serwerach produkcyjnych zaleca się już korzystanie z compressed, co pozwoli zaoszczędzić na transferze oraz wpłynie na szybsze ładowanie strony.

Przydatne linki

Na koniec zamieszczam linki do bardzo ciekawych gotowych bibliotek oraz innych narzędzi które mogą się przydać. Niektóre z nich można by nazwać wręcz micro-frameworkami. Polecam zapoznanie się z nimi:

 

Na początek sporo wiedzy do przyswojenia, ale na pewno nie będzie to zmarnowany czas. Umiejętność obchodzenia się z arkuszami scss sprawi, że twoje notowania na pewno wzrosną.

Dotarliśmy do końca dlatego dziękuję za poświęcony czas. Zachęcam do podzielenia się własnymi uwagami/przemyśleniami w komentarzach. Jeżeli czujesz, że nie wyczerpałem tematu, to również powiadom mnie o tym.

Tags:, ,