Wzorzec MVC czyli Model View Controller to chyba jeden z najbardziej popularnych wzorców stosowanych w projektowaniu aplikacji webowych. Znajduje on nie tylko zastosowanie w Microsoftowych frameworkach takich jak