Krótkie podsumowanie pierwszych dwóch tygodni prac nad biblioteką do Machine Learningu.