Jeśli określasz się już mianem Front end Developera, tworząc strony i aplikacje webowe z użyciem HTML, CSS i JavaScript lub nawet potrafisz pracować z backendem w innych językach