Roku temu wydana została oczekiwana przez wszystkich wersja PHP 7 (czytaj PHP 7 – nadchodzą nowości !). Prawie równocześnie z jej premierą została zapowiedziana lista zmiana na którą