Praktyczny przykład pisania testów jednostkowych z wykorzystaniem metody „Red Green Refactor”.