Krótki wstęp do tematu uczenia się maszyn zwanego popularnie Machine Learning. Jakie problemy stara się rozwiązać oraz przykładowe zastosowania które zostały już wdrożone w codziennym życiu.