Jednym z głównych założeń dobrego programowania projektowego jest zasada „Open/closed principle” (zasada otwarte-zamknięte), która mówi, że klasy powinny być zamknięte na modyfikację, ale otwarte na rozszerzanie. Wzorzec strategii pozwala w