Programując obiektowo, możesz z czasem zauważyć, że bardzo często odpytujesz obiekt i na podstawie tej odpowiedzi podejmujesz jakieś działania. Okazuje się, że nie jest to do końca zgodne z