Normalizacja to proces skalowania pojedynczych próbek w celu otrzymania małego, specyficznego przedziału. Przykładowo przekształcamy dane wejściowe w taki sposób, aby mieściły się w przedziale [-1, 1] lub [0, 1].