Humbug – testy mutacyjne w PHP

microscope-275984_1920Testy mutacyjne to narzędzie służące do analizy jakości testów jednostkowych i kodu źródłowego. Polegają one na wprowadzaniu małych zmian (mutacji) w kodzie źródłowym, a następnie sprawdzaniu, czy wpłynęły one na wyników testów (czy przestały przechodzić). Mutacje, które przetrwały (nie zostały wykryte) są potencjalnymi błędami, które nie zostałyby wykryte przez testy.

Humbug

Humbug jest frameworkiem przeznaczonym do testowania mutacyjnego w PHP. Jest bardzo prosty w instalacji i obsłudze oraz potrafi wygenerować bardzo szczegółowy raport.

Instalacja

Możliwe są trzy sposoby instalacji: używając Git, pobierając paczkę PHAR lub z pomocą Composera.

GIT:

git clone https://github.com/padraic/humbug.git
cd humbug
/path/to/composer.phar install

PHAR

wget https://padraic.github.io/humbug/downloads/humbug.phar
wget https://padraic.github.io/humbug/downloads/humbug.phar.pubkey
# If you wish to make humbug.phar directly executable
chmod +x humbug.phar

Composer

composer global require 'humbug/humbug=~1.0@dev'

 

Konfiguracja

Aby skonfigurować projekty wystarczy uruchomić polecenie:

humbug configure

Przykładowa konfiguracja utworzona w pliku humbug.json.dist

{
  "source": {
    "directories": [
      "src"
    ]
  },
  "timeout": 10,
  "logs": {
    "text": "humbuglog.txt"
  }
}

Raport

W celu wygenerowania raportu wpisujemy:

../humbug/bin/humbug

Przykłady fragment raportu:

 _ _      _
| || |_ _ _ __ | |__ _ _ __ _
| __ | || | ' \| '_ \ || / _` |
|_||_|\_,_|_|_|_|_.__/\_,_\__, |
             |___/ 
Humbug version 1.0-dev

Humbug running test suite to generate logs and code coverage data...

  96 [==========================================================] 2 secs

Humbug has completed the initial test run successfully.
Tests: 95 Line Coverage: 95.15%
Humbug is analysing source files...
Mutation Testing is commencing on 55 files...
(.: killed, M: escaped, S: uncovered, E: fatal error, T: timed out)
MM.....M.M.MMMM.M.MT.M.MTM.MM.M.MM.M.MSM.M....S......MM...MM |  60 ( 7/55)
MM..M.M.MMT...M...TMMMM.....TMMM.MMM.M..M..M............TM.. | 120 ( 9/55)
............M......S......S...........M.M..M...M.SSS....M.SS | 180 (22/55)
.....................................................M...... | 240 (35/55)
...................................M.....M.........M....MMMM | 300 (40/55)
M.................................M.................M....... | 360 (40/55)
...M.........M....M...............M........M............MM.. | 420 (46/55)
.M....MM...M.MM..
437 mutations were generated:
   345 mutants were killed
    9 mutants were not covered by tests
   77 covered mutants were not detected
    0 fatal errors were encountered
    6 time outs were encountered

Metrics:
  Mutation Score Indicator (MSI): 80%
  Mutation Code Coverage: 98%
  Covered Code MSI: 82%

Remember that some mutants will inevitably be harmless (i.e. false positives).
Time: 2.87 minutes Memory: 8.00MB
Humbug results are being logged as TEXT to: humbuglog.txt

------
Uncovered
------


1) Mutator \Humbug\Mutator\ReturnValue\FunctionCall on \Phpml\Clustering\KMeans\Cluster::count() in /var/www/php-ml/src/Phpml/Clustering/KMeans/Cluster.php on line 135
2) Mutator \Humbug\Mutator\Boolean\FalseValue on \Phpml\Clustering\KMeans\Space::getBoundaries() in /var/www/php-ml/src/Phpml/Clustering/KMeans/Space.php on line 94
3) Mutator \Humbug\Mutator\ReturnValue\NewObject on \Phpml\Exception\DatasetException::cantOpenFile() in /var/www/php-ml/src/Phpml/Exception/DatasetException.php on line 19
4) Mutator \Humbug\Mutator\ReturnValue\NewObject on \Phpml\Exception\InvalidArgumentException::invalidClustersNumber() in /var/www/php-ml/src/Phpml/Exception/InvalidArgumentException.php on line 66
5) Mutator \Humbug\Mutator\Number\IntegerValue on \Phpml\Preprocessing\Normalizer::normalizeL1() in /var/www/php-ml/src/Phpml/Preprocessing/Normalizer.php on line 56
6) Mutator \Humbug\Mutator\Number\FloatValue on \Phpml\Preprocessing\Normalizer::normalizeL1() in /var/www/php-ml/src/Phpml/Preprocessing/Normalizer.php on line 56
7) Mutator \Humbug\Mutator\Arithmetic\Division on \Phpml\Preprocessing\Normalizer::normalizeL1() in /var/www/php-ml/src/Phpml/Preprocessing/Normalizer.php on line 56
8) Mutator \Humbug\Mutator\Number\IntegerValue on \Phpml\Preprocessing\Normalizer::normalizeL2() in /var/www/php-ml/src/Phpml/Preprocessing/Normalizer.php on line 76

------
Escapes
------


1) \Humbug\Mutator\Number\FloatValue
Diff on \Phpml\Regression\SVR::__construct() in /var/www/php-ml/src/Phpml/Regression/SVR.php:
--- Original
+++ New
@@ @@
   ) {
-    parent::__construct(Type::EPSILON_SVR, $kernel, $cost, 0.5, $degree, $gamma, $coef0, $epsilon, $tolerance, $cacheSize, $shrinking, false);
+    parent::__construct(Type::EPSILON_SVR, $kernel, $cost, 1.50, $degree, $gamma, $coef0, $epsilon, $tolerance, $cacheSize, $shrinking, false);
   }
 }
 
...

 Więcej w PHP, TDD
Walidacja krzyżowa – RandomSplit – PHP-ML

Sprawdzian krzyżowy (z ang. cross-validation) to technika polegająca na podziale kolekcji danych wejściowych na co najmniej dwa zbiory: uczący i testowy....

Zamknij