PHP 7.1 kolejne zmiany i nowości

php71Roku temu wydana została oczekiwana przez wszystkich wersja PHP 7 (czytaj PHP 7 – nadchodzą nowości !). Prawie równocześnie z jej premierą została zapowiedziana lista zmiana na którą musieliśmy czekać prawie rok. Pierwszego grudnia nastąpi oficjalna premiera PHP 7.1. Poniżej krótki spis nowości i zmian jakie wchodzą w skład nowej wersji 7.1. 

Nowe funkcjonalności

Nullable types

Deklaracja parametrów i zwracanych wartości mogą dopuszczać teraz wartość null. Wystarczy w deklaracji zwracanego typu lub argumentu funkcji użyć znaku zapytania:

<?php

function getId(): ?int 
{
  return 1; // lub null
}

function parseLine(?string $text) 
{
  
}

parseLine('Lorem lipsum');
parseLine(null);

Nie zwrócenie żadnej wartości, lub nie przekazanie parametru wywoła odpowiednie błędy.

Fatal error: Uncaught TypeError: Return value of getId() must be of the type integer or null, none returned in index.php

Fatal error: Uncaught ArgumentCountError: Too few arguments to function parseLine(), 0 passed in index.php on line 14 and exactly 1 expected in index.php:10

Warto tutaj zaznaczyć, że jest to zmiana niekompatybilna wstecz. To znaczy, że wcześniej w przypadku podania za małej liczby parametrów emitowany był tylko i wyłącznie warning (teraz fatal error).

 

Void functions

Jeżeli dana funkcja lub metoda nie zwraca żadnej wartości, możemy użyć słowa kluczowego void:

function merge(&$a, $b): void
{
  $a = array_merge($a, $b);
}

Należy pamiętać, że zwrócenie wartości null, to nie to samo co nie zwrócenie żadnej wartości (lub wpisanie samego return;).

 

Symmetric array destructuring

Pojawiła się nowa alternatywa dla wyrażenia list(). Do destrukturyzacji tablic i przechwytywania wartości można użyć bezpośrednio nowej notacji tablicowej []. To samo tyczy się deklaracji w pętli foreach:

$products = [
  1 => 'Laptop',
  2 => 'Smartphone'
];

[$id, $name] = $products[0]; // wcześniej list($id, $name)

foreach($products as [$id, $name]) {

}

Class constant visibility

Definicje stałych w klasach mogą teraz zawierać poziom widoczności:

class Parser
{
  public const REGEXP_A = '/[0-9]/';
  protected const REGEXP_B = '/[0-9]/';
  private const REGEXP_C = '/[0-9]/';
}

 

iterable pseudo-type

Nowy pseudo typ: iterable, który może zostać wykorzystany przy definicji argumentów i zwracanych wartości. Typ iterable akceptuje typ array lub obiekt który implementuje wbudowany interfejs Traversable.

function sum(iterable $iterator)
{
  return array_sum($iterator);
}

W tym miejscu warto również dodać, że słowa iterable jak i void stały się kluczowymi i nie można ich użyć jako nazwy klasy, interfejsu lub traita.

 

Multi catch exception handling

Wyłapywanie kilku wyjątków jednocześnie w jednej instrukcji catch() za pomocą znaku „|”:

try {

} catch (ConnectionErrorException | TransferException) {

}

 

Support for keys in list()

Wsparcie dla kluczy w wyrażeniach list() i nowej notacji niszczącej []. Od teraz możliwe jest rozbijanie tablic asocjacyjnych:

 

$data = [
  ["id" => 1, "name" => 'Tom'],
  ["id" => 2, "name" => 'Fred'],
];

list("id" => $id1, "name" => $name1) = $data[0];
["id" => $id1, "name" => $name1] = $data[0];

foreach ($data as list("id" => $id, "name" => $name)) {
  
}

foreach ($data as ["id" => $id, "name" => $name]) {

}

 

Spis wszystkich zmiana i nowych ficzerów znajdziecie pod adresem:  http://php.net/manual/en/migration71.php

Wydajność 5.6 vs 7.0 vs 7.1

Na koniec postanowiłem przetestować jeszcze dwa proste benchmarki od Zenda: bench.php oraz micro_bench.php (na osi pionowej czas w sekundach):

Przy okazji, jeżeli dalej korzystacie z wersji 5.6 (lub mniejszej) to zalecam upgrade. Jak widać na powyższym wykresie, wzrost wydajności jest dwukrotny.

 

PHP 7.2

W sieci pojawiają się już od jakiegoś czasu zapowiedzi zmian w wersji 7.2, oto kilka z nich:

PHP 8.0

Pojawiają się również pierwsze przebłyski na temat nowości w wersji 8, ale jak na razie informacje dotyczą głównie usuwania starych rozszerzeń (mdcrypt) lub pozbywanie się niebezpiecznych funkcjonalności (modyfikator /e w funkcji mb_ereg_replace()). Trwają również prace nad implementacją JIT (Just-in-time compilation) w wersji 8: http://externals.io/thread/268

Źródła informacji:

http://php.net/manual/en/migration71.php
https://wiki.php.net/rfc
https://blog.pascal-martin.fr/post/php71-en-road-towards-72-and-80.html
https://wiki.php.net/rfc/php8

 Więcej w PHP
Daj się poznać 2016 – podsumowanie

Konkurs "Daj się poznać" z dniem dzisiejszym dobiega końca. Oto krótkie podsumowanie co udało się mi się w tym czasie...

Zamknij