W tym wpisie zainstalujemy a następnie skonfigurujemy Git do poprawnej pracy. Utworzymy także pierwsze repozytorium i dokonamy pierwszego zatwierdzenia zmian.