Algorytm k-średnich (z ang. k-means) inaczej zwany również algorytmem centroidów, służy do podziału danych wejściowych na z góry założoną liczbę klas. Jest to jeden z algorytmów stosowany w klasteryzacji (grupowaniu)